دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

نام خداوند بخشنده

«خداوند آن را در میان مردگان و در میان ستمکاران نازل کرده است. ما به مهمانی خیر و یا به غایت سالکان نزدیکتریم.»

«خدایا تو را در این ماه از توکل کنندگان قرار می دهم و تو را در این ماه از برکت دهندگان قرار می دهم و به حق تو از نزدیک ترین ها در پیشگاهت قرار می دهم. ” مهربانی، هدف نهایی سالک. »

لطفا همواره همراه شیک تمز باشید

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*