دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

نام خداوند بخشنده

خدایا مرا از استغفار کنندگان قرار ده و از بندگان صالح و فرمانبردار خود قرار ده و از دوستان خود قرار ده. مقربان به رحمت تو ای مهربان مهربان.

خدایا مرا در این ماه از استغفار کنندگان و از بندگان شایسته و مطیع و از نزدیک ترین پدر و مادر قرار ده، ای مهربان ترین مهربانان.

لطفا همواره همراه شیک تمز باشید

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*